Мени

1. Н.Ново Село МЗ Даме Груев – Скопје
2. ДЕЛ од У.З. Даме Груев У.Б.1
3. Дел од Западна индустриска зона ул. „Шарпланинска“ – Б1
5. Ѓорче Петров
6. Измена и дополнување Населба Хром
7. Реонски Центар
8. Спортски терени
9. МЗ Ѓорче Петров 37
10. Дел М.З.Ѓорче Петров и Мирче Ацев – Северен дел
11. М.З. Мирче Ацев
12. Локалитет Алекса Демниевски
13. Локалитет Јурија
14. У.З. Дексион – УМ1
15. Дел од М.З. „Дексион“ бр. 39
16. дексион – Запад
17. У.З. Дексион
18. Капикурт
19. Зона мало стопанство
20. Западна индустриска зона – Пречистителна станица
21. Дел од западна индустриска зона – ул. Шарпланинска-Б2
22. Дел од У.З. Даме груев-УБ-2
23. Дел од западна индустриска зона – ЈУГ 3
24. Дел од западна индустриска зона – ЈУГ 2
25. Клучка Стопански Двор разработка на Урбана единица Б
29. Дел од западна индустриска зона – Шарпланинска Б3
30. Дел од М.З. „Ѓорче Петров“ (37) Урбан блок 17
31. Дел од М.З. „Ѓорче Петров“ (37) Урбан блок 19
32. Дел од УЗ Даме Груев УБ1 – Блок5
33. Населба Хром – УБ 24 КО Ѓорче Петров
34. УЗ Мирче Ацев – УБ 9(дел)
35. М.З. Мирче Ацев 38 дел од УБ9
42. Дел од западна индустриска зона УМ ул. „Лепенец“ Блок 6
49. Градска Четврт СЗ 15 (08.03.2021)
50. Градска Четврт СЗ 03
51. Градска Четврт СЗ 04
52. Градска Четврт СЗ 18
53. Градска Четврт СЗ 08
54. Градска Четврт СЗ 10
55. Општ Акт за село Никиштане
56.Урбанистички план вон населено место Веле Поле
57.Детален урбанистички план за Градска четврт СЗ 20, Општина Ѓорче Петров, Скопје (18.10.2019)
58. Детален урбанистички план за Градска четврт СЗ 24, Блок СЗ 24.03, Општина Ѓорче Петров, Скопје 28.09.2020
59. УПС Ново Село, Општина Ѓорче Петров 11.12.2020

60. Детален урбанистички план Градска четврт СЗ 13 (12.01.2022)

Прегледна Скица

Календар на планирани настани


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед
 logo_iso_2021 Finansiski_indikatori Corona_virus

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница.

Потребни ми се дополнителни информации | Политика за користење на колачиња (cookies)

Се согласувам Не се согласувам