Мени

Програми

ПРОГРАМА за Чист воздух на подрачјето на општина Ѓорче Петров за 2021 година

ПРОГРАМА на општина Ѓорче Петров во областа на еднаквите можности на жените и мажите за 2021 година

ПРОГРАМА за Jавна чистота на општина Ѓорче Петров за 2021 година

ПРОГРАМА за оддржување и развој на јавно осветлување на подрачјето на Општина Ѓорче Петров за 2021 година

ПРОГРАМA за комунални дејности на општина Ѓорче Петров за 2021 година

ПРОГРАМА за активностите на oпштина Ѓорче Петров од областа на културата и поддршка на невладиниот сектор за 2021 година

ПРОГРАМА за подршка на Локален Економски Развој на Општина Ѓорче Петров за 2021 година

ПРОГРАМА за меѓународна соработка на општина Ѓорче Петров за 2021 година

ПРОГРАМА на општина Ѓорче Петров од областа на основното образование за 2021 година

ПРОГРАМA за изградба и одржување на јавни објекти во општина Ѓорче Петров за 2021 година

ПРОГРАМА За локални патишта сервисни и станбени улици во општина Ѓорче Петров за 2021 година

ПРОГРАМА на општина Ѓорче Петров од областа на предучилишното образование и воспитание за 2021 година

ПРОГРАМА за протоколарни активности и востановени традиционални активности на подрачјето на општина Ѓорче Петров за 2021 година

ПРОГРАМА за остварување на социјална и здраствена заштита во oпштина Ѓорче Петров за 2021 година

ПРОГРАМА за работа на Советот на Општина Ѓорче Петров за 2021 година

ПРОГРАМА на општина Ѓорче Петров од областа на спортот, рекреацијата и поддршката на невладиниот сектор за 2021 година

ПРОГРАМА ЗА УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ ‘‘Ф‘‘ на Општина Ѓорче Петров за 2021 година

ПРОГРАМА за заштита, спасување и управување со кризи на општина Ѓорче Петров за 2021 година

ПРОГРАМА за заштита на животна средина и природата на подрачјето на општина Ѓорче Петров за 2021 година

Календар на планирани настани


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед
 logo_iso_2021 Finansiski_indikatori Corona_virus

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница.

Потребни ми се дополнителни информации | Политика за користење на колачиња (cookies)

Се согласувам Не се согласувам